Üniversitemizde görev yapan Alt İşveren İşçilerin (taşeron çalışanlar) ekte yer alan dilekçe ve diğer belgeleri hazırlayarak 02.01.2018 – 12.01.2018 tarihleri arasında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir. İlanen Duyurulu

Eski Site