Üst Yönetim Taşınır Sayım Kurulu’na Teşekkür Etti

Üniversitemiz, Akdeniz Üniversitesinden ayrılarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde 31 Mart 2015 tarihinde kabul edilen ve 23 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 6640 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna” uyarınca, 2809 sayılı kanuna eklenen “Ek Madde 161” gereğince Antalya’nın Alanya ilçesinde kurulmuştur.

Bu sebeple taşınır birim kodlarının değişmesi sebebiyle tüm akademik ve idari birimlerde sayım kurulu tarafından sayım işlemleri ve barkodlama yapılarak birim taşınır kayıt yetkililerine teslim edilmiştir.

Eski Site