Değerlerimiz

  • Öncelikle Mevzuat içerisinde iş ve işlemleri yapmak
  • Kamunun ve kurumun menfaatini her zaman ön planda tutmak,
  • Şeffaf, adil ve açık olmak
  • Mali disiplin içerisinde saydamlık yapısına sahip olmak
  • Üniversitemiz Stratejik ve Eylem Planında belirtilen hedefler doğrultusunda katkı sağlamak,
  • Başkanlığımız personelinin niteliği ve kalitesini artırmak
  • Tüm personeliyle özünden kopmadan, ilkeli ve kendisini yenileyen bir birim olmak,
  • Mevcut kaynaklarımızı zamanında ve yerinde kullanmak, israfı önlemek, iyi bir maliyet muhasebesi  yapmak