İlkelerimiz

  • İdari çalışanların liyakat ve başarısına önem vermek
  • Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak
  • Etik anlayışa sahip olmak
  • Gelişime açık bir yönetim politikası izlemek
  • Kaynakları etkin kullanmak
  • Yönetimde adil ve tutarlı olmak
  • Özgürlük ve disiplini birlikte gözetmek
  • Teknolojik gelişime açık olmak
  • Kurumsal iletişime açık olmak